Verklaring in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
 
Wat wij met uw persoonsgegevens doen

Om uw kind een gedegen zwemopleiding te kunnen gegeven maken wij gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Hiervoor is het nodig enkele persoonsgegevens in het systeem in te voeren. De gegevens die wij hiervoor nodig hebben, heeft u zojuist in het aanmeldingsformulier ingevuld. Uw bankgegevens zijn alleen nodig als wij het lesgeld bij u mogen incasseren.

Wij doen onze uiterste best om te handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zullen daarom uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het geven van het zwemonderwijs. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor het zwembadpersoneel die voor het uitvoeren van zijn/haar taak deze gegevens nodig hebben. De gegevens zijn ook alleen maar toegankelijk na het inloggen met een daarvoor aan het personeel verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Wij zullen uw gegevens met de groots mogelijke zorg beheren en in geen enkele geval aan derden verstrekken.

Door het aanvinken van het hokje machtigd u ons om de persoonsgegevens van u en uw kind te mogen verwerken. U kunt te allen tijde de machtiging intrekken door dit schriftelijk te melden aan het zwembad. De persoonsgegevens zullen, conform de WBP, binnen twee jaar na het be�indigen van de zwemlessen van uw kind uit ons systeem worden verwijderd. Na het be�indigen worden de persoonsgegevens op 'niet-actief' gezet. De gevens blijven uiterlijk twee jaar bewaard voor het geval een leerling zwemlessen wil hervatten en de gegevens worden voor statistische doeleinden gebruikt, zoals het bepalen van de gemiddelde presentie, de doorlooptijd van een individuele leerling of groep. Voor de statistieken wordt alleen gerekend met getallen. Gegevens zoals namen, adressen, geboortedatum, etc. worden hier niet voor gebruikt.

Recht op verzet

Als u van mening bent dat wij niet conform de WBP handelen kunt u ons dit kenbaar maken. Wij zullen uw klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Akwaak Zwemschool Zwolle
Zwolle

Sluit venster